OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17170,Usluga-serwisu-i-konserwacji-13-szt-ekspresow-do-kawy.html
18.04.2024, 11:59

Usługa serwisu i konserwacji 13 szt. ekspresów do kawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 30 maja 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 23.05.2023
Data modyfikacji : 07.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony