OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17245,Swiadczenie-uslugi-hotelarskiej-na-potrzeby-orgaznizacji-wyjazdu-integracyjnego.html
18.04.2024, 12:22

Świadczenie usługi hotelarskiej na potrzeby orgaznizacji wyjazdu integracyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 15 czerwca 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony