OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17273,Dostawa-telefonow-komorkowych.html
18.04.2024, 13:44

Dostawa telefonów komórkowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 27 czerwca 2023 r. do godz.: 12:00

Metadane

Data publikacji : 21.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Rychowiecka Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony