OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17294,Odbior-wywoz-i-niszczenie-dokumentow-w-systemie-pojemnikowym-w-co-najmniej-III-k.html
18.04.2024, 11:40

Odbiór, wywóz i niszczenie dokumentów w systemie pojemnikowym w co najmniej III klasie tajności zgodnie z wymogami normy DIN 66399

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 7 lipca 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 03.07.2023
Data modyfikacji : 21.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony