OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17569,Publikacja-pieciu-artykulow-sponsorowanych.html
18.04.2024, 12:28

Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 17 października 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony