OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17666,Swiadczenie-uslugi-dostepu-do-elektronicznego-systemu-informacji-prawnej.html
18.04.2024, 13:48

Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 15 listopada 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Rychowiecka Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony