OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17715,Systematyczna-dostawa-prasy-codziennej-i-czasopism-fachowych-w-prenumeracie-druk.html
18.04.2024, 12:59

Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej i elektronicznej w 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 8 grudnia 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony