OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17720,Wynajem-bezbutlowych-nowych-wolnostojacych-urzadzen-do-oczyszczania-wody-z-opcja.html
21.07.2024, 12:28

Wynajem bezbutlowych, nowych, wolnostojących urządzeń do oczyszczania wody z opcją wody gorącej, zimnej niegazowanej i gazowanej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 8 grudnia 2023 r do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 01.12.2023
Data modyfikacji : 21.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony