OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17758,Zapewnienie-dedykowanego-lacza-pomiedzy-lokalizacja-wynajmowana-przez-Zamawiajac.html
23.05.2024, 04:09

Zapewnienie dedykowanego łącza pomiędzy lokalizacją wynajmowaną przez Zamawiającego w NASK S.A. przy ul. 11 Listopada 23a w Warszawie (03-446) a lokalizacją DC PCSS przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu (61-139)

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 18 grudnia 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2023
Data modyfikacji : 14.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
magdalena.kaczynska@opi.org.pl Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agata Rychowiecka

Opcje strony