OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Realizacja odsłonowej kampanii reklamowej w serwisach Facebook, Google, X i LinkedIn naboru wniosków do konkursów w ramach działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 11 marca 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2024
Data modyfikacji : 02.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kaczyńska
Osoba udostępniająca informację:
magdalena.kaczynska@opi.org.pl Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony

do góry