OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Usługa sporządzenia niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydania świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) w związku z realizacją projektu pod tytułem: „Energy balancing and resilience solutions to unlock the flexibility and increase market options for distribution grid” o akronimie ebalance-plus, Umowa nr 864283 w ramach programu ramowego “Horyzont 2020”. Ogłoszenie o zamówieniu 16 stycznia 2024 r. go godz. 16:00
Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla budynków biurowych zlokalizowanych przy al. Niepodległości 188b i 186 w Warszawie oraz dla sprzętu Zamawiającego w lokalizacji przy ul. 11 Listopada 23a w Warszawie. Ogłoszenie o zamówieniu 5 stycznia 2024 r.
Nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego Ogłoszenie o zamówieniu 8 stycznia 2024 do godz. 12:00
Zapewnienie dedykowanego łącza pomiędzy lokalizacją wynajmowaną przez Zamawiającego w NASK S.A. przy ul. 11 Listopada 23a w Warszawie (03-446) a lokalizacją DC PCSS przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu (61-139) Ogłoszenie o zamówieniu 18 grudnia 2023 r.
Wynajem bezbutlowych, nowych, wolnostojących urządzeń do oczyszczania wody z opcją wody gorącej, zimnej niegazowanej i gazowanej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ogłoszenie o zamówieniu 8 grudnia 2023 r do godz. 12:00
Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej i elektronicznej w 2024 r. Ogłoszenie o zamówieniu 8 grudnia 2023 r.
Usługa sukcesywnego odbioru, wywozu i utylizacji elektroodpadów, makulatury, mebli biurowych i innych gabarytów z siedziby Zamawiającego Ogłoszenie o zamówieniu 23 listopada 2023
Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej Ogłoszenie o zamówieniu 15 listopada 2023 r.
Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych Ogłoszenie o zamówieniu 17 października 2023 r.
Nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego. Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2022 r. do godz. 12:00.
do góry