OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Swiadczenie usługi przechowywania i udostępniania plików w chmurze (Object Storage) Ogłoszenie o zamówieniu do 19.01.2021 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług połączeń głosowych opartych na VoIP oraz PREFIX Ogłoszenie o zamówieniu do 18.01.2021 r. do godz. 10:00
Usługi telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 31 grudnia 2020 r.
Wynajem 11 szt. bezbutlowych, wolnostojących urządzeń do oczyszczania wody Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 18.12.2020 r. do godz. 10:00
Postępowanie na dostawę telefonów komórkowych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 16.12.2020 r. godz. 10:00
Postępowanie na dostawę telefonów komórkowych i urządzeń sieciowych routerów mobilnych LTE Ogłoszenie o planowanych zamówieniu do 14.12.2020 r. do godz. 10:00
Przeprowadzenie szkolenia w formie webinarium dla beneficjentów działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz przedstawicieli zamawiającego pt. Nowe Prawo zamówień publicznych - zmiany 2021 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 2 grudnia 2020 r. do godz.12:00
Świadczenie przez Wykonawcę usługi dostępu on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu zamówień publicznych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 24 listopada 2020 r.
Publikacja trzech artykułów sponsorowanych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w dwóch tygodnikach społeczno-politycznych o zasięgu ogólnopolskim Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 19 listopada 2020 r.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia online z zakresu zarządzania procesami w organizacji Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 3 listopada 2020
do góry