OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla grupy ok. 70 osób – przedstawicieli beneficjentów działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 20 maja 2019 r. do godz. 12:00
Kompleksowa obsługa 2-dniowego wyjazdu integracyjnego obejmująca (24-25 maja 2019 r.) Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 9 maja 2019 r. do godz. 12.00
Kompleksowa organizacja szkolenia dla 70 osób – beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 8 maja 2019 r.
Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 30 kwietnia 2019 r do godz. 12:00
Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 06.05.2019, do godz. 16:00
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzek polegających na transporcie stanowisk pracy ogłoszenie o planowanym zamówieniu 24 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00
Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów ogłoszenie o planowanym zamówieniu 16 kwietnia 2019 r.
Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 09 kwietnia 2019, do godz. 12:00
Zapewnienie dedykowanego łącza Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 01.04.2019 r. do godz. 12:00
Organizacja sześciu szkoleń, wraz z wynajęciem sal szkoleniowych, cateringiem, transportem i obsługą techniczną Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 20 marca 2019 r.
do góry