OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 26 października 2018 r., do godz. 12.00.
Świadczenie usług eksperckich w zakresie ewaluacji jednostek naukowych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 19 października 2018 r.,
Dostawa fabrycznie nowych ekspresów do kawy (3 szt.) wraz z wniesieniem, instalacją oraz usługą serwisu i konserwacji urządzeń przez okres 24 miesięcy. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu: do dnia 19 października 2018 r. do godz. 12.00
Dostawa Smartphon’ów Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 22 października 2018 r. do godz.12:00
Dostawa telewizorów i akcesoriów telewizyjnych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 19 października 2018 r.
Wykonanie wraz z montażem folii/tabliczek Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 15.10.2018 r. do godz. 12.00
nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego. Badanie będzie mieć formę grupy dyskusyjnej Ogłoszenie o planowanym zamówieniu: do 19 października 2018 r., do godz. 12.00.
dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz świadczenie usługi serwisu i konserwacji w okresie 36 miesięcy dla dostarczonych urządzeń Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 9 sierpnia 2018 r. do godz.: 14:00
Organizacja sześciu dwudniowych szkoleń, wraz z wynajęciem sal szkoleniowych, cateringiem, transportem i obsługą techniczną. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 31 lipca 2018 r. do godz. 12:00
Wynajem sal szkoleniowych na potrzeby realizacji szkoleń kadry kierowniczej OPI PIB wraz z cateringiem. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu do 2 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00
do góry