OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych Ogłoszenie o zamówieniu Do 27 maja 2022 r.
Świadczenie usług eksperckich w zakresie analizy trendów rozwoju działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutów badawczych w Polsce Ogłoszenie o zamówieniu Do 20 maja 2022 r.
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych Ogłoszenie o zamówieniu 20 maja 2022 r. do godziny 12.00
Usługa kompleksowej obsługi podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego Ogłoszenie o zamówieni Do 18 maja 2022
Dostawa telefonów komórkowych Ogłoszenie o zamówieniu 29 kwietnia 2022 r.
Opracowanie koncepcji i wykonanie strony internetowej Ogłoszenie o zamówieniu Do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 12
Dostawa 35 szt. telefonów komórkowych Ogłoszenie o zamówieniu Do 22 kwietnia 2022 r.
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacji w budynkach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego do 25 marca 2022 r. do godz. 12:00
Sporządzenie opinii po analizie dokumentacji oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki Ogłoszenie o zamówieniu do 31 marca 2022 r.
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zlokalizowaną w Warszawie, a serwerownią T-Mobile Data Center zlokalizowaną w Piasecznie na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego. Ogłoszenie o zamówieniu do 28 lutego 2022 r.
do góry