OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Zapewnienie dedykowanego łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wynajmowanym przez Zamawiającego budynkiem zlokalizowanym przy ul. Rychlińskiego 2 w Warszawie. do 10 lutego 2022 r.,do godz. 12.00
Świadczenie usług relokacji sprzętu serwerowego Ogłoszenie o zamówieniu do 10 lutego 2022 r.
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zlokalizowaną w Warszawie, a serwerownią T-Mobile Data Center zlokalizowaną w Piasecznie na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego. Ogłoszenie o zamówieniu do 4 lutego 2022 r. do godz.10.00
Świadczenie usług relokacji sprzętu serwerowego Ogłoszenie o zamówieniu do 3 lutego 2022 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług połączeń głosowych opartych na VoIP oraz PREFIX oraz sprzedaż i dostawę aparatów telefonicznych do obsługi VOIP Ogłoszenie o zamówieniu Do 14 stycznia 2022
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ogłoszenie o zamówieniu Do 11.01.2022 r., do godz 12.00
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD), a serwerownią T-Mobile Data Center na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego. Ogłoszenie o zamówieniu do 5 stycznia 2022 r.
Świadczenie usług połączeń głosowych opartych na VoIP oraz PREFIX oraz sprzedaż i dostawę aparatów telefonicznych do obsługi VOIP Ogłoszenie o zamówieniu do 30 grudnia 2021 r. do godz. 12:00
Dostęp do specjalistycznej platformy chmurowej do adnotacji medycznych danych obrazowych w modelu SaaS Ogłoszenie o zamówieniu Do 22.12.2021 r. do godz. 9:00
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD), a serwerownią T-Mobile Data Center na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego Ogłoszenie o zamówieniu do 23 grudnia 2021 r.
do góry