OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Świadczenie usług połączeń głosowych opartych na VoIP oraz PREFIX oraz sprzedaż i dostawę aparatów telefonicznych do obsługi VOIP Ogłoszenie o zamówieniu do 30 grudnia 2021 r. do godz. 12:00
Dostęp do specjalistycznej platformy chmurowej do adnotacji medycznych danych obrazowych w modelu SaaS Ogłoszenie o zamówieniu Do 22.12.2021 r. do godz. 9:00
Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD), a serwerownią T-Mobile Data Center na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego Ogłoszenie o zamówieniu do 23 grudnia 2021 r.
Aktualizacja i serwis oprogramowania Symfonia ERP wraz z dodatkowymi modułami Ogłoszenie o zamówieniu Do 16 grudnia 2021 r.
Sporządzenie 2 opinii po analizie dokumentacji oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”. Ogłoszenie o zamówieniu Do 13 grudnia 2021 r.
Wynajem bezbutlowych, nowych, wolnostojących urządzeń do oczyszczania wody z opcją wody gorącej, zimnej niegazowanej i gazowanej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ogłoszenie o zamówieniu Do 7 grudnia 2021 r.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Ogłoszenie o zamówieniu 10 grudnia 2021 r. do godz.12
Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej i elektronicznej w 2022 Ogłoszenie o zamówieniu 2 grudnia 2021 r.
Dostawa monitorów biurowych Ogłoszenie o zamówieniu do 19 listopada 2021 r. godz.12:00
Realizacja trzech szkoleń w formie webinarium dla beneficjentów działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz pracowników zamawiającego Ogłoszenie o zamówieniu do 18 listopada do godz. 12.00
do góry