OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Realizacja odsłonowej kampanii reklamowej w serwisach Facebook, Google oraz Twitter. Ogłoszenie o zamówieniu 16.11.2021 r. do godz. 12:00
Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej Ogłoszenie o zamówieniu do 16 listopada 2021 r.
Realizacja trzech szkoleń w formie webinarium dla beneficjentów działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz pracowników zamawiającego Ogłoszenie o zamówieniu do 9 listopada do godz. 14.
Świadczenie przez Wykonawcę usługi dostępu on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu do 8 listopada 2021 r.
Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania bazy danych Oracle Software Update License & Support Ogłoszenie o zamówieniu Do 20.10.2021 r. do godz. 11:00
Publikacja czterech artykułów sponsorowanych w wysokonakładowym dzienniku społeczno-informacyjnym Ogłoszenie o zamówieniu 13 października 2021 r.
Realizacja eksperckich wywiadów pogłębionych (diad i triad) w ramach badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich” Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2021, do godz. 10
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Ogłoszenie o zamówieniu Do 7 października 2021 r.
Usługa serwisu i konserwacji 8 ekspresów do kawy Ogłoszenie o zamówieniu do 29 września 2021 r., do godz. 12:00
Rekrutacja ekspertów do paneli eksperckich, zapewnienie wsparcia technicznego w trakcie realizacji paneli oraz sporządzanie transkrypcji w ramach badania pn. „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich" Ogłoszenie o zamówieniu do 27 września 2021 r., do godz. 10:00
do góry