Zamówienia powyżej 30 000 euro

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2019 r. prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl/. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
akcesoria komputerowe-338-2018 Dostawa części i akcesoriów komputerowych powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony do dnia 23 listopada 2018 r., do godz. 12:00
audyt-300-2018 Wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w OPI PIB powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 30 października 2018 r. do godz. 12:00
oprogramowanie-297-2018 Dostawa oprogramowania do wirtualizacji oraz recenzowania kodu źródłowego zamówienie powyżej 30 000 euro przetarg nieograniczony 22 listopada 2018 r. godz. 10:00
konserwacja-293-2018 Świadczenie usług konserwacji i obsługi technicznej obiektów budowlanych dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 25 października 2018 r. do godz. 10:00
licencje-268-2018 Odnowienie wsparcia producenta oprogramowania powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 8 października 2018 r. do godz. 10:00
Oprogramowanie-266-2018 Dostawa oprogramowania Powyżej 30 tys. Euro przetarg nieograniczony do 13 listopada 2018 r., do godz. 12:00
usługa obliczeniowa-260-2018 Świadczenie usług obliczeniowych z wykorzystaniem serwerów Wykonawcy oraz opieki serwisowej i technicznej powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 07 listopada 2018 r., do godz. 11:00
oprogramowanie-265-2018 Dostawa oprogramowania: narzędzia ETL, przetwarzania i analizy danych powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 16 listopada 2018 r., do godz. 10:00
infrastruktura-253-2018 Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej i sieciowej OPI PIB powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 4 października 2018 r. do godziny 11:00
ZCD III-245-2018 Usługa Zapasowego Centrum Danych III dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 24 października 2018 r. do godz. 11:00

Wybierz Strony