Zamówienia powyżej 30 000 euro

Poniżej 750 000 euro
usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP
Termin składania ofert : 15 marca 2018 r. do godz.: 12:00
Data publikacji 07.03.2018

ochrona-44-2018

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Załączniki

Data publikacji 07.03.2018
Data modyfikacji 03.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Prochowicz
Dział Komunikacji Społecznej