Zamówienia powyżej 30 000 euro

Powyżej 30 tys. euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 2 maja 2018 r. do godz.: 10:00
Data publikacji 23.04.2018

asysta-100-2018

Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych

Załączniki

Data publikacji 23.04.2018
Data modyfikacji 11.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej