Zamówienia powyżej 30 000 euro

powyżej 30 tys. euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 24 października 2018 r. do godz. 11:00
Data publikacji 15.09.2018

ZCD III-245-2018

Usługa Zapasowego Centrum Danych III dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Załączniki

Data publikacji 15.09.2018
Data modyfikacji 15.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Prochowicz
Dział Komunikacji Społecznej