Zamówienia powyżej 30 000 euro

zamówienie powyżej 30 000 euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 22 listopada 2018 r. godz. 10:00
Data publikacji 13.10.2018

oprogramowanie-297-2018

Dostawa oprogramowania do wirtualizacji oraz recenzowania kodu źródłowego

Załączniki

Data publikacji 13.10.2018
Data modyfikacji 06.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grażyna Michalczyk-Brzezina
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej