Zamówienia powyżej 30 000 euro

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2019 r. prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl/. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
szkolenia-250-2018 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu IT Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 2 października 2018 r. do godz. 12:00
Dialog techniczny Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej i sieciowej OPI PIB powyżej 30 tys. euro dialog techniczny 16 sierpnia 2018 r.
szkolenia-199-2018 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu IT poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 2 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00
licencje-172-2018 Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania komputerowego Powyżej 30 tys. Euro przetarg nieograniczony 2 lipca 2018 r do godz. 12:00
dostawa oprogramowania -164-2018 Dostawa oprogramowania Powyżej 30 tys. Euro przetarg nieograniczony 27 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
komputery-145-2018 Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 18 lipca 2018r. do godz. 10:00
licencje-111-2018 Odnowienie licencji IntelliJ IDEA Ultimate – Commercial Licence powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 8 maja 2018 r. do godz.: 12:00
asysta-100-2018 Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 2 maja 2018 r. do godz.: 10:00
ochrona-44-2018 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 15 marca 2018 r. do godz.: 12:00
rezerwacje-27-2018 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacja i zakup usług noclegowych w kraju i za granicą powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 26 lutego 2018 r. godz. 11:00

Wybierz Strony