Zamówienia powyżej 30 000 euro

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2019 r. prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl/. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
szkolenia-20-2018 Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 22 lutego 2018 r. do godz.: 12:00
energia-24-2018 Dostawa energii elektrycznej Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony Do 23 lutego 2018 r. do godz. 10:00
rezerwacje-1-2018 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacja i zakup usług noclegowych w kraju i za granicą powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 12 stycznia 2018 r. godz. 13:00

Wybierz Strony