OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Informacja

Aktualnie brak informacji w tym zakresie.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2019 r. prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl/. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
do góry